Educació musical

Especialistes en gestió d’escoles de música, educació de l’oïda i formació del cervell musical

  • Preparació proves accés al conservatori
  • Classes especials per persones amb problemes d’afinació
  • Escoles de música
  • Classes presencials i tutories virtuals

Metodologies

Ofereix ensenyament específic d’educació de l’oïda, del cos rítmic i el cervell musical: per a formar l’oïda musical (lectura musical entonada) i la precisió rítmica corporal.

S’adreça també a aquelles persones amb dificultats musicals especials (amúsia, arrítmia) que necessiten treballar la base del seu “cervell musical” i crear els camins neuronals necessaris per a poder finalment gaudir de cantar (afinant!), d’entendre i notar la música, i percebre la precisió rítmica al cos.

Metodologia innovadora d’educació del ritme i l’oïda, basada en la metodologia utilitzada a The Juilliard School.

Metodologia eclèctica derivada del Bel Canto i d’escoles tècniques més recents. Combina coneixements anatòmics i de cinètica respiratòria aplicades a la producció de la veu, així com coneixements de fonètica articulatòria. Útil per a formar “el cos cantant” tant per cant clàssic com modern, per teràpia de recuperació de veu, educació de veu parlada i de la seva articulació. Inclou Fitzmaurice Voicework® i altres tècniques vocals i corporals. 

Educació holística de la veu

L’educació de la veu ha de ser entesa com un procés integral que movilitza cos, ment i veu. 

  • Classes de cant
  • Veu parlada
  • Dicció per cant i teatre
  • Fonètica articulatòria
  • Educació del cos vocal i la respiració

vocació d’ensenyar

Sobre nosaltres

Musidiversitat neix amb vocació d’ensenyar. Ofereix serveis propis tant d’educació vocal integral de la veu (cant, veu parlada, teràpia vocal, respiració); com d’educació musical. Ofereix també serveis artístics per a cerimònies, i serveis de gestió d’escoles municipals de música. 

Accés Escola